Uitslagen - Klassementen

KLASSEMENTEN

Aangepast reglement LRC 2021 – 2022 voor de kampioenschapstitels.

(Aangepast reglement naar aanleiding van Covid maatregelingen)


Om in aanmerking te kunnen komen voor de trui van eender welke Kampioenschappen,

moet men minstens een LRC vergunning bezitten en 1 wedstrijd hebben deelgenomen !

Op de dag van het kampioenschap een vergunning of dagvergunning nemen

telt niet mee voor de kampioenschapstitel maar wel voor de dagoverwinning !!


Règlement ajusté LRC 2021 – 2022 pour les titres de championnat.

(Règlement ajusté en cause des mesures Covid)


Pour avoir droit au maillot lors de tout Championnats,

il est impératif d'avoir au minimum une Licence LRC et participé à 1 course !

La prise d'une Licence ou Licence d’un jour le jour du championnat

ne compte pas pour le titre de champion, mais compte pour la victoire du jour !!


Adjusted rules LRC 2021 – 2022 for the championship titles.

(Adjusted rules in response to Covid measures)


To be eligible for the jersey of any Championship,

you must have at least an LRC license and have participated in 1 race !

Taking a license or a day license on the day of the championship

does not count towards the championship title, but it does count towards the day's victory !!