Update LRC

Update maatregelingen 21/01/2021’


Beste veldrijders,


Door de aanhoudende COVID maatregelingen en er niet snel een versoepeling komt voor recreatieve als amateur wedstrijden, heeft het bestuur LRC met zijn organisatoren beslist om het huidige veldritseizoen te beëindigen. Wij hopen dat we terug van start kunnen gaan met een normaal veldritseizoen vanaf eind september 2021’. De huidige kalender wordt dus verschoven naar het seizoen 2021-2022. We houden jullie uiteraard op de hoogte via deze Facebook groep LRC en later via onze nieuwe webpagina die momenteel in opbouw is.


De sportieve groeten,

Voorzitter LRC


Chers coureurs de cyclo-cross,


En raison des mesures COVID en cours et il n'y aura pas d’assouplissement dans l'immediat pour les compétitions récréatives et amateurs, le comité du LRC et ses organisateurs ont décidé de mettre fin à la saison de cyclo-cross en cours. Nous espérons pouvoir revenir à une saison cyclo-cross normale à partir de fin septembre 2021'. Le calendrier actuel sera donc déplacé sur la saison 2021-2022. Nous vous tiendrons bien sûr informés via ce groupe Facebook LRC et plus tard via notre nouvelle page web actuellement en construction.


Les salutations sportives,

Président LRC


Dear cyclocross riders,


Due to the ongoing COVID measures and there will not be any easing conditions soon for recreational and amateur competitions, the LRC board and its organizers have decided to end the current cyclocross season. We hope we can get back to a normal cyclocross season from the end of September 2021 ". The current calendar is therefore shifted to the 2021-2022 season. We will of course keep you informed via this Facebook group LRC and later via our new webpage that is currently under construction.


The sporty greetings,

Chairman LRC